Wykłady Akademii Architektury dla szkół

 

W malarskich przedstawieniach Edenu, zarówno tych dziecięcych, jak i  wychodzących spod pędzli wielkich mistrzów istnieje pewna cecha wspólna. Brak w nich architektury. Zatem budynki, w których spędzamy nasz czas są nam po prostu niezbędne. Podziwiając pierwotne malowidła z Lascaux wydaje się, że spełnienie tylko pragmatycznej konieczności schronienia od zarania dziejów było niewystarczające.
Przez tysiąclecia człowiek udoskonalał formy w których przebywał, tak, aby stawały się coraz trwalsze, piękniejsze i wygodniejsze.

Czytelnik tego tekstu zapewne znajduje się w jakimś >wnętrzu<. Może to być pokój biurowy lub mieszkalny, wnętrze architektoniczne
lub urbanistyczne. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, istnieje w nas niezmienna potrzeba, aby codziennie korzystać z dachu pod którym możemy spokojnie pracować lub odpoczywać. Zatem, skoro jesteśmy tak mocno zanurzenie w otaczających nas przestrzeniach, dlaczego najczęściej tak mało o nich wiemy? Jak to możliwe, że w świecie tak bardzo materialnym, język formy odczytywany jest bez rzetelnego przygotowania?

Efekty niewystarczającej edukacji w temacie kształtowania przestrzeni niestety trudno przeoczyć. Mimo sporadycznych przykładów "dobrych realizacji",  złej jakości architektura i urbanistyka jest wciąż zjawiskiem bardzo powszechnym. Bez odpowiedniej edukacji architektonicznej
w dalszym ciągu nie będą rozumiane skomplikowane i ważne procesy odbywające się nieprzerwanie od tysięcy lat, a dotyczące każdego
z naszych wnętrz. 

 

 Wykłady Akademii Architektury zostały stworzone, aby uwrażliwiać młodzież nie tylko na kwestie estetyczne dotyczące otaczającej ich przestrzeni, ale także na obywatelskie postawy, takie jak odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, umiejętność współpracy na rzecz lokalnych potrzeb, zdolność postrzegania form i procesów w swoich globalnych kontekstach. Zależy nam, aby inspirować do niezależnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia o naszym otoczeniu. Pragniemy, aby młodzi ludzie mogli możliwie jak najwcześniej dowiedzieć się
o tym jak ważny, złożony i fascynujący może być proces kształtowania naszej przestrzeni.