Wykład Architektura niesympatyczna 
w ramach14. Festiwalu Sztuki ArtFest im. Bogusława Wojtowicza 2017 organizowanego przez BWA Tarnów.

Wykład Architektura niesympatyczna był refleksją nad przestrzeniami prowincji. To zbiór obserwacji dokonanych z perspektywy praktykującego architekta oraz próba zdefiniowania, w jakim stopniu przemiany społeczne, indywidualny i zbiorowy stosunek do peryferyjnego dziedzictwa oraz globalne procesy wykreowały współczesny pejzaż prowincjonalnej Polski.

Akademia Architektury ma w swoim programie wykłady popularyzujące architekturę skierowane do osób dorosłych.
Pragniemy spotykać się i dzielić wiedzą z osobami chcącymi poszerzyć swoje architektoniczne horyzonty.

Wykłady dla dorosłych