BochniaZajęcia odbywają się w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Regis 1,

W każdy wtorek od października do  czerwca,

 w godzinach 15:30 - 17:00.